Cách cài đặt Bing Maps Scraper mới nhất

1. Nhấp vào liên kết dưới đây để tải xuống phiên bản mới nhất (1.1.0):

bing_maps_scraper_v1.1.0.zip

2. Giải nén tệp zip vừa tải xuống.

unzip

3. Trên Chrome, Mở trang Tiện ích mở rộng, sau đó bật chế độ Developer và nhấp vào nút Tải tiện ích từ thư mục không thu gọn.

load unpacked

4. Chọn thư mục vừa giải nén, sau đó phiên bản mới của Tiện ích này sẽ được cài đặt vào Chrome.

select extension files

5. Nhấp vào biểu tượng Quản lí Tiện ích trên Chrome và Ghim tiện ích Maps Extractor.

Pin the extension

6. Sử dụng tiện ích để tìm kiếm tiềm năng B2B từ Bing Maps.

Popup of the extension

7. Dữ liệu demo trích từ Bing Maps.

demo data