Trích xuất
500,000 Tiềm năng Địa phương
từ Bing Maps

Email, Số điện thoại, Trang web, Địa chỉ, Tên doanh nghiệp, Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Yelp, Youtube

Dữ liệu bạn sẽ nhận được

Một cú nhấp chuột để trích xuất tiềm năng B2B Địa phương từ trang kết quả Bing Maps và xuất dữ liệu ra tệp Excel/CSV.

Tên doanh nghiệp, Email, Số điện thoại, Trang web, Địa chỉ

Cách hoạt động

Video demo sẽ hướng dẫn cách trích xuất tiềm năng bằng cách tìm kiếm công ty thiết kế ở London.

Tìm kiếm 500,000 khách hàng mục tiêu ngay hôm nay

Đến lúc trích xuất Email của khách hàng địa phương và phát triển doanh số bán hàng.

Giá cả đơn giản, dành cho mọi người.

Không quan trọng doanh nghiệp của bạn có quy mô như thế nào, phần mềm của chúng tôi sẽ hoạt động tốt cho bạn.

Miễn phí

Tốt cho bất kỳ ai muốn xác minh cách scraper này hoạt động cho bạn.

$0

 • Tải xuống 200 Tiềm năng
 • Trích xuất Số điện thoại, trang web, địa chỉ từ trang kết quả tìm kiếm.
 • Tự động phân trang
 • Trích xuất thể loại, số lượng đánh giá, đánh giá trung bình
 • Trích xuất Vĩ độ, Kinh độ, URL hình ảnh Doanh nghiệp
 • Loại bỏ kết quả trùng lặp
 • Xuất kết quả ra CSV/XLSX
Get started

Starter

Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ / vừa.

$19.90/tháng

 • Tải xuống 100,000 Tiềm năng
 • Trích xuất Số điện thoại, trang web, địa chỉ từ trang kết quả tìm kiếm.
 • Tự động phân trang
 • Trích xuất thể loại, số lượng đánh giá, đánh giá trung bình
 • Trích xuất Vĩ độ, Kinh độ, URL hình ảnh Doanh nghiệp
 • Loại bỏ kết quả trùng lặp
 • Xuất kết quả ra CSV/XLSX
 • Trích xuất Email
 • Trích xuất Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube
 • Hỗ trợ khách hàng
Get started

Professional

Dành cho cả các công ty doanh nghiệp và đại lý lớn nhất.

$29.90/tháng

 • Tải xuống 500,000 Tiềm năng
 • Trích xuất Số điện thoại, trang web, địa chỉ từ trang kết quả tìm kiếm.
 • Tự động phân trang
 • Trích xuất thể loại, số lượng đánh giá, đánh giá trung bình
 • Trích xuất Vĩ độ, Kinh độ, URL hình ảnh Doanh nghiệp
 • Loại bỏ kết quả trùng lặp
 • Xuất kết quả ra CSV/XLSX
 • Trích xuất Email
 • Trích xuất Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube
 • Hỗ trợ khách hàng
Get started